+45 43 50 54 00 allertryk@aller.com

Miljø

 

Aller Tryk er etableret i en moderne bygning.
I forbindelse med opførelsen af bygningen og investering i maskiner er der taget højde for at vælge løsninger, som giver den mindst mulige miljøbelastning.

Aller Tryk har som mål at produktionen udføres ved anvendelse af så få råvarer og så lidt energi som muligt under hensyntagen til gældende miljø godkendelse.

Aller Tryk tilstræber til stadighed at reducere det samlede energiforbrug for derigennem at nedsætte CO2 produktionen. Endvidere tilstræbes løbende nedsættelse af makulaturprocenten.

Aller Tryk bestræber sig på at miljøbelastningen skal ligge betydeligt indenfor fastsatte grænseværdier.

Aller Tryk har licens til Svanemærket.
Svanen er et frivilligt nordisk miljømærke.

Svanen er din garanti for, at et produkt eller en serviceydelse lever op til en række skrappe krav. Og som en uafhængig tredjepart er det Miljømærkning Danmark, der kontrollerer, at miljømærkede produkter lever op til kravene for miljømærkning. Svanen tager udgangspunkt i et produkts livscyklus. Det betyder, at miljøbelastningen vurderes lige fra produktet bliver “født” som råmateriale til det “dør” som affald (kilder: www.ecolab.dk).

Aller Tryk har licens til EU-Blomsten til mærkning af “Husstandsomdelte reklamer”
EU-Blomsten er et frivilligt europæisk miljømærke og sikrer at tryksagen fra vugge til grav overholder skrappe krav til den påvirkning som tryksagen har på omgivelserne

Aller Tryk har licens til FSC ®
FSC ® (Forest Stewardship Council) sikrer et bæredygtigt skovbrug, herunder biodiversitet i skovene, arbejdsforhold for skovarbejdere og først og fremmest, at der ikke fældes mere, end skoven selv kan reproducere.