Miljø- og klimapolitik

Hos Aller Tryk tager vi miljø og klima alvorligt. Vi arbejder både internt og i samarbejde med vores kunder på at opnå, at vores produkter samlet set har så optimal en miljø- og klimaprofil som muligt.

Hos Aller Tryk har vi licens til miljømærkning med den nordiske Svane. Svanemærket stiller strenge krav til miljøpåvirkningen på de steder i tryksagens samlede livscyklus, hvor det har størst miljømæssig betydning. Kravene til Svanemærket bliver løbende strammet og det betyder også, at Svanen i dag anses for at være det mest relevant miljømærke i relation til fremstilling af tryksager. Forbrugerombudsmanden i Danmark er klar i mæglet; Svanen er et af de bedste beviser for en mindre miljøbelastende produktion.

 

Hos Aller Tryk er vores primære råvare papir, der er fremstillet af træ. Træ er miljø- og klimamæssigt en fantastisk ressource, da træ dels er en fornyelig ressource og dels er en vigtig brik i løsningen af de klimaudfordringer, som verden står overfor. FN opfordrer faktisk til, at der benyttes mere træ fra især de Europæiske skove, hvor skovarealet vokser. Lige så godt står det ikke til andre steder i verden, hvor skovrydning og illegal skovhugst truer klimaet og påvirker livet for både planter, dyr og mennesker. For at vi kan dokumentere, at vores papir kommer fra skove, der drives velforvaltet er Aller Tryk certificeret efter både FSC® og PEFCTM. Begge certificeringer stiller strenge krav til at driften af skoven sker i harmoni med planter, dyr og mennesker.

 

Hos Aller Tryk har vi desuden udarbejdet et ClimateCalc klimaregnskab for vores virksomhed og alle vores aktiviteter. Vi har en lang tradition for at arbejde med forbedring af vores klimapræstation på de områder, der betyder mest i tryksagens samlede livscyklus, hvilket er forbruget af energi og papir. Vores produktionsudstyr er i dag topmoderne og energieffektive og repræsenterer best practice indenfor branchen. Samtidig arbejder vi konstant på at minimere spild af papir i produktionen. Desuden har vi opgjort klimapræstationen af vores papirkvaliteter med henblik på aktivt at kunne vejlede vores kunder om klimaoptimering af deres produkter.

 

Hos Aller Tryk har vi licens til at benytte klima beregningsværktøjet ClimateCalc, og vi tilbyder at beregne de enkelte tryksagers “Carbon footprint”. I den forbindelse rådgiver vi gerne om, hvordan “Carbon footprint” kan nedbringes, og hvordan tryksagen evt kan klima neutraliseres.

Download vores miljømærker her