Distributionsløsninger

Aller koncernen er medejere af både UBD (Ugebladenes Distributionscentral) og DistributionPlus.

I samarbejde med disse partnere tilbyder Aller Tryk:

 

  • Samdistribution med ugeblade og magasiner (UBD)
    Markedets billigste og mest effektive metoder til distribution af uadresseret reklame

 

  • Sorteret magasinpost, storindlevering (DistributionPlus)
    Billigst distributionsløsning af adresseret magasinpost via Post Nord